Vårbjörkenhem för framtiden

Vårbjörken är en del av Norrköpings nya bostadsområde Björkalund. Här ligger husen med tallarna som närmsta granne.

  • KundHökerum Bygg AB
  • KategoriBoende
  • År2020

Fasaden är utformad med framtiden i åtanke. En spårväg är planerad att koppla samman området med centrala Norrköping. Buller blev därför en viktig parameter att ta hänsyn till i utformningen av fasaden. Lösningen på detta blev två loftgångshus med generösa inglasade vinterträdgårdar riktade mot kvällssolen i väster.

Har du frågor om projektet?